Handicap Frederikssund

Beboer-og pårørenderåd

Pårørende-, familie og venner har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv.

Lederen og medarbejdere i botilbuddet har et professionelt ansvar for at skabe gode rammer både for samværet mellem beboerne og deres pårørende samt for samarbejde mellem personalet og beboerne og personalet og de pårørende.

Personalet skal være opmærksomt på, at de pårørende har forskellige roller og kan bidrage med forskellige former for viden alt efter den enkelte borgers situation. Samarbejde skal foregå i overensstemmelse med beboernes ønsker om inddragelse af pårørende.

Retningslinjer for Beboer pårørende rådene