Handicap Frederikssund

Botilbud

Handicap og botilbud er organiseret under voksen og rehabilitering området i Frederikssund kommune.
Der er 8 botilbud og der kan læses mere om de enkelte tilbud på deres hjemmesider:

Bofællesskabet Egeparken

Bofællesskabet Linde allé

Bofællesskabet Møllehaven

Bofællesskabet Vangedevej

Ungekollegiet

rosenfeldthusene frederikssund

lunden frederikssund