Handicap Frederikssund

Tilsynsrapporter

Socialtilsyn Hovedstaden gennemfører tilsynsbesøg på alle dag- og døgntilbud for voksne med særlige behov.

Tilsynsbesøgene kan være både anmeldte og uanmeldte og varetages af konsulenter fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Tilsynsrapporter kan læses på tilbudsportalen