Handicap Frederikssund

Handicap og botilbud

Handicap områdets opgave er at varetage driften af bofællesskaber, botilbud, samt støttekontaktpersonordningen efter Servicelovens (SEL) § 85, 103, 104, 105, 107

Handicapområdet i Frederikssund Kommune er opdelt i flere forskellige områder.

Personalet på handicapområdet er primært pædagogisk personale. Vi tilstræber, at personalet dækker et bredt kompetenceområde, så der sikres en så faglig og personlig indsats som muligt.

Personalet har særligt kompetencer indenfor de pædagogiske, sundhedsfaglige, neuropædagogiske og sansemotoriske områder.

Vi ønsker, at personalet har en høj faglighed og en god etik ud fra en teoretisk og erfaringsmæssig ekspertise i forhold til målgruppens behov.

Botilbuddet Lunden

Botilbuddet Rosenfeldthusene

Bofællesskabet Linde Allé

Bofællesskabet Egeparken

Bofællesskabet Møllehaven

Bofællesskabet Vangedevej

Genvej til kvalitetsstandarder 2022