Handicap Frederikssund
Social service

Handicap Frederikssund

Handicapområdets opgave er at varetage driften af bofællesskaber, botilbud, dagtilbud, STU tilbud og klub, samt støttekontaktpersonordningen efter Servicelovens (SEL) § 85, 103, 104, 105, 107, samt 1

08. 

Handicapområdet i Frederikssund Kommune er opdelt i flere forskellige områder.

Personalet på handicapområdet er primært pædagogisk personale, men på dagtilbuddene er der også værkstedsassistenter. Vi tilstræber, at personalet dækker et bredt kompetenceområde, så der sikres en så faglig og personlig indsats som muligt.

Personalet har særligt kompetencer indenfor de pædagogiske, sundhedsfaglige, værkstedsfaglige, neuropædagogiske og sansemotoriske områder.

Vi ønsker, at personalet har en høj faglighed og en god etik ud fra en teoretisk og erfaringsmæssig ekspertise i forhold til målgruppens behov.

Nyheder