Handicap Frederikssund

Visitation

Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer og misbrugsproblemer kan få rådgivning og vejledning i Voksenstøtte og hjælpemidler i Frederikssund kommune tlf.: 47 35 10 00.

Formålet er at yde støtte og at forebygge en forværring af den enkeltes situation, samt at forbedre den enkeltes muligheder for social omgang og personlig udvikling.

Bo- og aktivitetstilbud

Er du selv eller en af dine pårørende psykisk syg, så har Bo og Handicap  i Frederikssund Kommune en række tilbud. Det er forskellige boligformer, aktivitetstilbud samt mulighed for støtte i hverdagen.

Frederikssund Kommune tilbyder også en række støtte- og botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Kontakt

Ønsker du flere oplysninger eller ønsker du at bestille tid til en samtale, er du velkommen til at ringe til Voksenafdelingen i Social Service tlf. 47 35 10 00.