Handicap Frederikssund

AKU-center Frederikssund

AKUcenter er en fælles organisation for Ejegod og Højagergaard, som begge tilbyder beskæftigelses-, og aktivitetstilbud for borgere mellem 18 og 65 år, der på grund af funktionsnedsættelse ikke kan opnå eller fastholde arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

AKU står for Arbejde - Kultur - Udvikling.

AKUcenter beskæftiger tilsammen ca. 70 personaler og omkring 200 brugere /medarbejdere /elever kommer dagligt for at være sammen om Arbejde, Kultur og Udvikling. AKUcenter arbejder efter SEL §103, §104 og er også hjemsted for én STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Beskrivelser og billeder af hvert tilbuds værksteder findes på de enkelte hjemmesider, som tilgås ved at klikke på tekstboksene med adresser herunder.

Cafe Danner

Højeagergård

Ejegod