Handicap Frederikssund

§85 i egen bolig

Serviceloven § 85
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg
eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af
færdigheder til personer, der har behov herfor på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer.”

Formål med indsatsen:


Formålet er at tilbyde en målrettet, kortvarig, længerevarende eller varig indsats mhp. udvikling, udredning eller stabilisering af den enkelte borgers funktionsevne.


Målgruppen:

Tilbuddet om støtte efter § 85 gives til borgere i egen bolig med behov for:

  • Et målrettet udviklingsforløb af kortere eller længere varighed mhp. et selvstændigt liv på egne præmisser.
  • Et varigt udviklings- og vedligeholdelsesforløb.
  • Et udredningsforløb mhp. afklaring af støttebehov samt uddannelses- og jobmuligheder.
  • En kortvarig rehabiliterings- og stabiliseringsperioden når der er særlige udfordringer, for at forbygge at disse eskalerer.

Indhold:


Der er fokus på samarbejde og udvikling af den enkeltes muligheder og kompetencer med udgangspunkt
i det aktuelle funktionsniveau. Borgeren støttes og trænes således i at tage styring i eget
liv efter evne.

§ 85-støtten kan eksempelvis indeholde:

 

  • En målrettet pædagogisk og evt. sundhedsfaglig indsats, der støtter og styrker borgerens muligheder for at håndtere hverdagens gøremål såsom indkøb, medicinhåndtering, overblik over økonomi og kontakt til offentlige instanser.
  • Fokus på udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil (eksempelvis idrætsforeninger, klub, aktivitets- og samværstilbud, og undervisningscenter).
  • Understøtte uddannelsesaktiviteter og beskæftigelse.
  • Tæt samarbejde og fælles målsætning med uddannelsessted, praktik- eller arbejdsplads og Jobcenter ved behov.

§ 85-støtte kan ydes som individuel bostøtte, som gruppeforløb, eller som en kombination af individuel bostøtte og gruppeforløb.

Kontakt:

Du kan henvende dig som borger, der selv har brug for støtte, som pårørende eller som professionel.

Ønsker du flere oplysninger eller ønsker du at bestille tid til en samtale, er du velkommen til at ringe til Voksenafdelingen i Ældre- og Social Service tlf. 47 35 10 00.