Handicap Frederikssund

BAF - Bo- og Aktivitetstilbud i Frederikssund

Forstander Ole Olesen, tlf.nr. 47 38 36 66

Botilbud:

Lunden er en del af Frederikssund Kommunes botilbud til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Du kan læse mere om Lunden på deres hjemmeside www.lunden.frederikssund.dk

Botilbuddet Lunden 
Frederiksborgvej 4   
3600 Frederikssund   
47 38 36 66   

Rosenfeldthusene er en del af Frederikssund Kommunes botilbud til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Du kan læse mere om Rosenfeldthusene på deres hjemmeside www.rosenfeldthusene.frederikssund.dk

Rosenfeldthusene 
Rosenfeldt 2   
3600 Frederikssund   
47 35 15 70  

Aktivitets- og samværstilbud Dagtilbuddet Gnisten

Gnisten er et dagtilbud med aktiviteter og samvær for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige problemer.

Aktivitets- og samværstilbuddet kan bruges til at bevare eller forbedre brugernes personlige færdigheder og livsvilkår.

Gnisten har en kapacitet på 18 pladser. Læs mere om Gnisten på www.gnisten.frederikssund.dk.  

Aktivitets- og samværstilbudet Gnisten 
Lundebjergvej 76
3600 Frederikssund 
Tlf. 47 38 30 22